Actueel

Downloads

U bent hier: solidariteitslogo

Solidariteitslogo

Logo Dementievriendelijkbrugge Een knoop in je zakdoek leggen om iets niet te vergeten. Iedereen doet het. Niet alleen mensen met dementie. Precies daarom kozen zij zelf dit symbool als drager van een dementievriendelijk Brugge. Een stad waar mensen met dementie niet vergeten worden. Door herhaald gebruik tijdens alle dementievriendelijke acties hopen wij dat dit logo in de loop der jaren mag uitgroeien tot een herkenningsteken, als houvast én troost. Een symbool voor een warme en respectvolle omgang, van zekerheid en veiligheid.

Het logo mag vrij en gratis in Europa aangewend worden als solidariteitssymbool mits het naleven van volgende principes:

 • In publicaties of duiding neemt u volgende verwijzing op: "Het logo van de geknoopte zakdoek werd voor het eerst gebruikt in 2010 tijdens de acties van Foton voor een dementievriendelijk Brugge. Het geldt als solidariteitssymbool en werd door mensen met dementie zelf gekozen."
 • U meldt Foton uw intentie om het logo te gebruiken via foton@familiezorg-wvl.be.
 • U onderschrijft de uitgangspunten en krachtlijnen van een dementievriendelijke samenleving zoals hieronder weergegeven.

Een dementievriendelijke gemeente/samenleving/vereniging/organisatie

 • draagt bij tot een genuanceerde beeldvorming over dementie
 • belicht en bekrachtigt de mogelijkheden van de persoon met dementie
 • bevordert de sociale (re)integratie van personen met dementie in hun directe omgeving en de bredere samenleving
 • levert een bijdrage om de levenskwaliteit van de persoon met dementie en zijn omgeving te verbeteren
 • beoogt een actieve betrokkenheid/samenspraak/inspraak van de persoon met dementie en zijn omgeving
 • creëert een sfeer van solidariteit tussen generaties
 • creëert en/of ondersteunt samenwerking tussen de verschillende sectoren van de stadsgemeenschap rond het thema dementie
 • bevordert de burgerzin en de gezamenlijke verantwoordelijkheidszin van een stadsgemeenschap voor een kwetsbare doelgroep
 • draagt bij tot een menselijke en kwaliteitsvolle zorg en aandacht voor mensen met dementie en hun omgeving binnen onze stadsgemeenschap

Enkele voorbeelden van gebruik van het logo

 • Inwoners van een gemeente/stad, verenigingen, ondernemingen of zorginstellingen, kunnen het logo als link op websites of in publicaties opnemen.
 • Ook verenigingen die een extra inspanning doen om mensen met dementie en hun familie niet te vergeten, kunnen het logo als kenteken gebruiken bij het aankondigen van ‘dementievriendelijke’ initiatieven (bv. voordrachten, activiteiten voor mantelzorgers of mensen met dementie, ...).
 • Net als een aantal Vlaamse steden kunt u het logo ook gebruiken voor uw eigen ‘dementievriendelijk’ project en/of acties, waarmee u het appèl voor een dementievriendelijker samenleving kracht bij zet.
 • Als ondernemer in de sector van handel en diensten, kunt u ook een raamsticker van de geknoopte zakdoek (zonder de tekst) bekomen, als teken van solidariteit. Daarmee geeft u te kennen dat mensen met dementie en hun familie welkom zijn.

Hieronder vindt u de logo’s in jpg-formaat mét en zonder tekst. U kunt deze downloaden via rechtsklikken. Je kan deze afbeelding ook in hoge resolutie aanvragen.

logo

logo


Heeft u vragen? Contacteer:

Foton, thuisbegeleidingsdienst en expertisecentrum dementie.
Biskajersplein 2, 8000 Brugge
Coördinator : Hilde Delameillieure
hilde.delameillieure@familiezorg-wvl.be